• samplesStavební práce
  • Přípravné stavební práce
   Dokončovací stavební práce
   Specializované stavební činnosti
   Zednictví


+420 604 432 981
nosek@pyrop.cz
slide1 slide2 slide3 slide4
Požární ochrana a bezpečnost práce

POŽÁRNÍ OCHRANA

 • projektová činnost v oblasti požární ochrany
 • vypracování a vedení dokumentace požární ochrany
 • školení požární ochrany a bezpečnosti práce
 • kontroly a opravy hasicích přístrojů
 • revize požárních vodovodů (hydrantů)
 • revize požárně-bezpečnostních zařízení
 • prodej nových hasicích přístrojů
 • rozmístění a montáž hasicích přístrojů
 • posuzování požárního nebezpečí


BEZPEČNOST PRÁCE

 • prevence rizik
 • dokumentace BOZP
 • školení BOZP
 • ochranné pomůcky